Úkoly

V roce 2018 se závod konal na trase Praha - Ohridské jezero v Makedonii - Praha. Cestou tam museli závodníci projet geografickým středem Evropy na Ukrajině a na zpáteční cestě museli navštívit jedno ze tří italských měst - Pisu, Neapol nebo Řím a vykoupat se v Bodamském jezeře. Vítězem se stala dvojice ve složení Klára Kučerová a Emil Patta. Gratulujeme!

Koleda

S alespoň 5 cizími lidmi zazpívat na vánočních trzích koledu. (video)

Kostel

Najít otevřený kostel a vyfotit se uvnitř s betlémem (foto)

Kostel

Najít otevřený kostel a vyfotit se uvnitř s betlémem (foto)

Dárky

Z 5 libovolných krajských metropolí pořídit nějakou typickou věc pro dané město a těmito 5 věcmi obdarovat posledního řidiče, který závodníky poveze do cíle (foto)

Svařák

Navštívit největší vánoční trhy ve městě a vychutnat si na nich svařené víno (foto)

Divadlo

Sehrát na vánočních trzích s alespoň třemi cizími lidmi jednominutovou scénku na téma "Co se stalo v Betlémě?" (video)

Posádky musí během cesty splnit minimálně 4 úkoly z 5.

Mezi plněním jednotlivých úkolů musí podádky ujet min. 20 km.

Každá z posádek musí splnit minimálně dva úkoly již při cestě do Ohridu, jinak bude diskvalifikována.