Podpořte posádku

Náš stopařský závod se nehodnotí jen podle pořadí v cíli, ale druhým kritériem jsou body od publika, které vyjadřují sympatie k vybrané posádce. Posádky bojují o přízeň veřejnosti svými zajímavými příspěvky a fotografiemi a tím získávají peníze pro postižené mladé sportovce a cestovatele.

Hodnocení závodu

 

    • První posádka v cíli obdrží 12 bodů, druhá 9, třetí 8, čtvrtá 7 atd.

 

    • Posádka s největším počtem bodů, tedy zaslanými DMS, obdrží 10 bodů, druhá 9, třetí 8  atd.

 

    • Do pořadí může promluvit ještě porota, která bude rozdávat 5 bodů za mimořádné činy.

 

    • Cena dárcovské SMS je 30 Kč a z této částky jde 28,50 Kč ve prospěch konkrétního projektu KONTA BARIERY.

Výsledek obrázku pro basketbal na vozíku

 

Aktivita, na kterou vybíráme peníze formou dárcovských DMS:

Projekt „Vracím se do hry“
Každý rok se po úraze ocitne na vozíku asi 400 osob. Součástí činnosti je vyhledávání a práce s novými hráči. Asociace nabízí osobám se zdravotním postižením sportovní vyžití jako jednu z integračních cest. Mladí lidé ve věku 15 - 25 let, kteří jsou po úraze na vozíku, se potýkají s řadou problémů a díky svému věku jsou rizikovou skupinou. Sport, konkrétně basketbal na vozíku, jim může pomoci toto období lépe překlenout. Upevňuje silnou vůli překonávat překážky, nevzdávat se snadno, učí se týmové spolupráci, posiluje jejich vztah k sobě samému, v neposlední řadě se zlepšuje jejich celková fyzická kondice a možnosti sebe obsluhy a překonávání bariér.

 

Vybraná částka bude využita  na víkendový Sportovní tréninkový kemp pořádaný Českou asociací basketbalu na vozíku. Akce je určena především pro nové hráče basketbalu na vozíku, se kterými je Česká asociace basketbalu na vozíku v kontaktu v rehabilitačních ústavech. Účastní se i pro stávající hráči. Předpokládá se 35 účastníků.

Chceme, aby nováčci měli možnost vyzkoušet si basketbal, poznat stávající hráče basketbalu na vozíku, získat od nich rady a zkušenosti, nejen ve sportu, ale i poradenství v rehabilitaci a běžných životních situacích.

Program zahrnuje především tréninkové bloky, ale i bloky fyzioterapie, přednášek o basketbalu, informace o možnosti zapojení nových hráčů, poradenství.

Jeden kemp již proběhl v květnu 2016 a setkal se s velkým zájmem. Další plánujeme v říjnu 2016. Místem je bezbariérový komplex České unie sportu v Nymburku. Přepokládaný rozpočet je 50.000 Kč.

Česká asociace basketbalu na vozíku, z.s.
www.wbasket.cz
https://www.facebook.com/czechwb

 

 

 

 

 

 

Svou DMS podpoříte nejen svůj oblíbený tým, ale výtěžek pomůže mladým sportovcům. 

 

Svoji oblíbenou posádku podpoříte zasláním textu "DMS Jedu X", kde X je číslo od 1 do 12, na telefon 87777.

1
Aneta a Daniel
DMS AUTOSTOP1
2
Matěj a Jakub
DMS AUTOSTOP2
3
Matěj a Lukáš
DMS AUTOSTOP3
4
Jan a František
DMS AUTOSTOP4
5
Lenka a Marek
DMS AUTOSTOP5
6
Robert a Emil
DMS AUTOSTOP6
7
Tereza a Adam
DMS AUTOSTOP7