Úkoly

Úkoly je možné plnit až v zahraničí a nejméně 50 km od Oděsy. Mezi plněním úkolů musí posádky ujet min. 20 km. Podmínkou je, stejně jako u celého závodu, být v tričkách a čepici soutěže a plnění úkolu zdokumentovat. Tedy pořídit minimálně 3 fotky a popsat podrobně celou realizaci. O začátku plnění úkolu zašle posádka sms zprávu. Úkol je splněn až ve chvíli, kdy průběh plnění vložen na web závodu.

Koleda

S alespoň 5 cizími lidmi zazpívat na vánočních trzích koledu. (video)

Kostel

Najít otevřený kostel a vyfotit se uvnitř s betlémem (foto)

Kostel

Najít otevřený kostel a vyfotit se uvnitř s betlémem (foto)

Dárky

Z 5 libovolných krajských metropolí pořídit nějakou typickou věc pro dané město a těmito 5 věcmi obdarovat posledního řidiče, který závodníky poveze do cíle (foto)

Svařák

Navštívit největší vánoční trhy ve městě a vychutnat si na nich svařené víno (foto)

Divadlo

Sehrát na vánočních trzích s alespoň třemi cizími lidmi jednominutovou scénku na téma "Co se stalo v Betlémě?" (video)

Posádky musí během cesty splnit minimálně 4 úkoly z 5.

Navíc cestou do Oděsy musí splnit nejméně 2 úkoly, jinak bude posádka diskvalifikována.