Úkoly

Úkoly je možné plnit až v zahraničí a nejméně 50 km od Oděsy. Mezi plněním úkolů musí posádky ujet min. 20 km. Podmínkou je, stejně jako u celého závodu, být v tričkách a čepici soutěže a plnění úkolu zdokumentovat. Tedy pořídit minimálně 3 fotky a popsat podrobně celou realizaci. O začátku plnění úkolu zašle posádka sms zprávu. Úkol je splněn až ve chvíli, kdy průběh plnění vložen na web závodu.

Smažení smažáku

Úkolem týmů je navštívit někoho doma a domácím vlastnoručně připravit v Česku tolik oblíbené jídlo - smažený sýr. Soutěžící musí usmažit sýr eidemského typu v trojobalu a doplnit ho přílohou z brambor. Suroviny si mohou opatřit jak sami, tak i využitím v domácnosti dostupných surovin. V průběhu plnění úkolu je potřeba pořídit alespoň dvě videa o délce 2 minut (jedno z přípravy a druhé z konzumace) + fotografie.

Venčení psa

Úkolem týmů je vyvenčit někomu psa - venčení bude probíhat minimálně 15 minut. Z plnění úkolu závodníci pořídí minimálně 2 minuty dlouhé video a také fotografie.

Obdarování květinou

Soutěžící z lučního kvítí uvážou bohatou kytici a v průběhu závodu ji někomu věnují. Je zakázáno do kytice použít jakékoliv okrasné květiny, které byly uměle vysazeny. Z plnění úkolu pořídí alespoň 2 minuty dlouhé video + několik fotografií.

Koupačka v moři

V průběhu závodu se musí závodníci dostat k moři a v něm se vykoupat. Ponořeni musí být celým tělem kromě hlavy. Z úkolu pořídí minimálně 2 minuty dlouhé video + několik fotografií, na kterých bude patrné, že oba závodníci byli ve vodě ponořeni.

Přednáška o stopování

V průběhu závodu utvoří z cizích lidí skupinu minimálně 10 posluchačů a formou cestovatelské přednášky pohovoří o našem závodě a o autostopu. Opět pořídí minimálně dvouminutové video a několik fotografií.

Posádky musí během cesty splnit minimálně 4 úkoly z 5.

Navíc cestou do Oděsy musí splnit nejméně 2 úkoly, jinak bude posádka diskvalifikována.