Pravidla

Start:

v sobotu 22. 6. 2019 v 8.00 z centra Prahy, návrat přibližně od pátku 28. 6. do neděle 30. 6. 2019

 

Účastníci:

12 dvoučlenných smíšených nebo mužských posádek, minimální věk je 18 let.

 

Startovné:

Startovné na částečné pokrytí nákladů závodu (trička, letáky, ubytování v Tallinu atd) je 3000 Kč na dvojici

 

Přihlášky:

Přihlášky si stáhněte zde (ev. zkopírujte do prohlížeče) - každý z dvojice vyplní svoji přihlášku.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSVofdQiAII5jcFHUz-WFQwYS16ItDTqaiXt9ROvl0s-r29A/viewform

 

Trasa:

Praha – Dánsko - Švédsko - kolem Botnického zálivu přes Helsinky do Tallinu a zpět přes Polsko do Prahy:

..... předpokládaná délka bude okolo 5500 km.

 

Podmínky:

Celou cestu musí účastníci ujet výhradně stopem. Mohou stopovat všechny dopravní prostředky a to klasicky s palcem nahoru u silnice nebo i oslovováním řidičů  např. na benzínových pumpách. Za jízdu nesmí nic platit a nesmí využít  odvozu  svých známých. Použití MHD uvnitř měst je možné bez omezení. 

Průběh závodu: účastníci pojedou co nejrychleji výše uvedený okruh do Tallinu, tam pobydou přesně 24 hodin a dojedou zpět do Prahy s tím, že budou po ceste plnit stanovené úkoly a projíždět konkrétními průjezdními body. Přesné info obdrží v itineráři, který dostanou na startu závodu.

Všechny úkoly je nutné splnit v zahraničí, tedy mimo území ČR. Úkoly je možné plnit minimálně 50 km od Tallinu. Mezi plněním jednotlivých úkolů musí posádky ujet minimálně 20 km. Podmínkou je, stejně jako u celého závodu, být v tričkách soutěže a plnění úkolu zdokumentovat. Tedy pořídit minimálně 3-5 fotek (případně video) a popsat podrobně celou realizaci. O začátku plnění úkolu zašle posádka sms zprávu. Přesná pravidla ke každému úkolu budou uvedena v itineráři, který týmy dostanou na startu závodu.

 

Závodníci musí splnit všechny povinné úkoly, jinak budou diskvalifikováni.

Dále budou závodníci muset při cestě tam i cestě zpět dělat  povinné  noční přestávky v trvání minimálně 5 hodin, aby se alespoň trochu vyspali. Povinné noční přestávky je možné čerpat kdykoliv mezi 21.00 a 9.00 následujícího dne. Cesta trajektem (i přes den) se bere jako povinná pauza když alespoň částečně bude probíhat v době od 21.00 do 9.00.

Čerpání této povinné přestávky musí být oznámeno předem pomocí SMS. Po dojezdu do Tallinu zde stráví přesně 24 hodin a budou opět vypuštěni na cestu domů. Organizátor zajistí ubytování v apartmánu. Po celou dobu budou posádky online sledovány GPS lokátorem s tím, že jejich poloha, fotky a cestovatelské zážitky budou průběžně zveřejňovány na stránkách závodu a veřejnost bude moci pro jednotlivé posádky hlasovat.

 

Hodnocení se skládá z těchto kritérií:

  • Rychlost: první posádka, která dorazí do Prahy dostane 12 bodů, druhá 9, třetí 8, čtvrtá 7, atd.
  • Podpora  veřejnosti: posádka s největším počtem dárcovských DMS dostane 10 bodů, druhá 9, atd.
  • Dodatečné body: Týmy budou mít možnost splnit 3 konkrétní nepovinné úkoly, které budou mít každý hodnotu 1 bodu. Celkem tedy budou moci obdržet 3 body navíc.

 

Podpora veřejnosti:    

Veřejnost bude posílat dárcovské SMS, která bude stát 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč a jejíž výtěžek bude v plné výši  použit pro Konto Bariery.

 

Ceny:

Prvních 5 posádek si rozdělí věcné ceny od našich sponzorů. 

 

Harmonogram:

23. 5. 2019 ........... ukončení příjmu přihlášek

24. 5. 2019 ........... první setkání závodníků v Praze od 18.00 v Café Lajka na Letné

25. 5. 2019 ........... kvalifikační závod po ČR (test posádek a techniky)

26. 5. 2019 ........... oznámení definitivního složení posádek dle výsledků kvalifikačního závodu

22. 6. 2019 ........... start závodu ze Smetanova nábřeží od Water Zorbingu, návrat za cca 6-10 dní.

 

POZOR ÚČAST NA KVALIFIKAČNÍM ZÁVODĚ JE NUTNÁ! 

 

KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD PO ČESKÉ REPUBLICE:

25. 5. 2019 se bude konat kvalifikační závod po České republice. Délka závodu bude přibližně 500 km a trasu posádky dostanou v den startu.

 

Poznámka:
Každý účastník pojede na vlastní riziko. Organizátoři neručí za škody na zdraví či majetku jednotlivých účastníků. Účastníci souhlasí s uveřejněním svých zážitků z cesty na webu závodu a v ostatních mediích.

Kontakty

Všechny nabídky, nápady či připomínky směřujte prosím na organizátory:

Klára Kučerová, tel: 607 583 872, mail: klarakuc@seznam.cz 

Emil Patta, tel: 604 846 205 , mail: emil.patta@lifio.cz

Pavel Zíka, tel: 603 411 788. mail: pavel@jedu.c

 

Pavel zíka, zakladatel závodu