Podpořte posádku

V roce 2017 se jel závod na trase Praha – Oděsa a zpět s tím, že při cestě tam museli závodníci projet Varšavou nebo Kyjevem a při cestě zpět museli navštívit bosenské Sarajevo. Vítězem závodu se stal tým ve složení Lenka Doležalová a Tomáš Čech. Gratulujeme!

Hodnocení závodu

  • První posádka v cíli obdrží 12 bodů, druhá 9, třetí 8, čtvrtá 7 atd.
  • Posádka s největším počtem bodů, tedy zaslanými DMS, obdrží 10 bodů, druhá 9, třetí 8 atd.
  • Do pořadí může promluvit ještě porota, která bude rozdávat 5 bodů za mimořádné činy.
  • Cena dárcovské SMS je 30 Kč (resp. 60 či 90 Kč) a z této částky jde 29 (resp. 59 nebo 89 Kč) ve prospěch konkrétního projektu KONTA BARIERY.

Více informací o dárcovské DMS naleznete zde: www.darcovskasms.cz

Můžete poslat v jedné DMS i 60 resp. 90 Kč. Postupujte takto:

Napište DMS ve tvaru pro jednotlivé posádky:

DMS Jedu1 60              nebo              DMS Jedu1 90

DMS Jedu2 60              nebo              DMS Jedu2 90

DMS Jedu3 60              nebo              DMS Jedu3 90

DMS Jedu4 60              nebo              DMS Jedu4 90

DMS Jedu5 60              nebo              DMS Jedu5 90

DMS Jedu6 60              nebo              DMS Jedu6 90

DMS Jedu7 60              nebo              DMS Jedu7 90

DMS Jedu8 60              nebo              DMS Jedu8 90

DMS Jedu9 60              nebo              DMS Jedu9 90

DMS Jedu10 60              nebo              DMS Jedu10 90

DMS Jedu11 60              nebo              DMS Jedu11 90

DMS Jedu12 60              nebo              DMS Jedu12 90

 

a pošlete na 87777

 

Svou DMS podpoříte nejen svůj oblíbený tým, ale výtěžek bude použit na zakoupení lehotříkolky pro pana Vassebauera, který potřebuje tuto speciální pomůcku na posilování nohou a k výletům do míst, kam se na vozíku nedostane.

Cena lehotříkolky je 46000 Kč, což bychom měli díky vaší pomoci získat. Děkujeme!

 

 

 

Svoji oblíbenou posádku podpoříte zasláním textu:  DMS JeduX 30, kde X je číslo od 1 do 12, na telefon 87777.

1
Aneta a Daniel
DMS AUTOSTOP1
2
Matěj a Jakub
DMS AUTOSTOP2
3
Matěj a Lukáš
DMS AUTOSTOP3
4
Jan a František
DMS AUTOSTOP4
5
Lenka a Marek
DMS AUTOSTOP5
6
Robert a Emil
DMS AUTOSTOP6
7
Tereza a Adam
DMS AUTOSTOP7