Úkoly pro Zimní závod 2022

Klikněte na záložku PLNĚNÍ ÚKOLŮ zde vpravo pro zjištění, jak si týmy v plnění úkolů vedou → → → → → → → → → →

Koleda

S alespoň 5 cizími lidmi zazpívat na vánočních trzích koledu. (video)

Kostel

Najít otevřený kostel a vyfotit se uvnitř s betlémem (foto)

Kostel

Najít otevřený kostel a vyfotit se uvnitř s betlémem (foto)

Dárky

Z 5 libovolných krajských metropolí pořídit nějakou typickou věc pro dané město a těmito 5 věcmi obdarovat posledního řidiče, který závodníky poveze do cíle (foto)

Svařák

Navštívit největší vánoční trhy ve městě a vychutnat si na nich svařené víno (foto)

Divadlo

Sehrát na vánočních trzích s alespoň třemi cizími lidmi jednominutovou scénku na téma "Co se stalo v Betlémě?" (video)

 

Pro plnění úkolů platí následující pravidla:

  1. V jednom krajském městě je možné splnit pouze jeden úkol (neplatí pro úkol "Dárky").
  2. Města, ve kterých budou týmy úkoly plnit, si mohou libovolně vybrat.
  3. Z úkolu se pořizuje foto/video.
  4. Jeden libovolný úkol mohou soutěžící vynechat.



Partneři