Posádky pro Zimní závod MČR v autostopu 2022. Hlasování probíhá pouze v Letním závodě - nehlasujte